mieszkania dla mlodych

Mieszkanie dla Młodych

To program rządowy, który wszedł w życie na mocy uchwały z dnia 27 września 2013 roku o wsparciu państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych.

Ustawodawca określił limity maksymalnej ceny metra kwadratowego mieszkania w trzech wariantach: dla miast wojewódzkich, dla miast bezpośrednio z nimi graniczących oraz pozostałych. W województwie śląskim w mieście Katowice limit ten został ustalony na 4712,95 zł, w miastach graniczących z Katowicami na 4332,35 zł oraz dla pozostałych 3951,75 zł.

W związku ze zwiększeniem maksymalnej ceny metra kwadratowego wszystkie mieszkania w ramach inwestycji Grafitowe Zabrze kwalifikują się do programu, a maksymalne wsparcie może wynieść 26 411 zł.

 

Warunki

Mieszkanie dla Młodych oferuje jednorazowe dofinansowanie wkładu własnego, udzielane w momencie wypłaty kredytu. Polega ono na tym, że klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

Beneficjentem programu mogą zostać osoby samotne oraz małżeństwa do 35 roku życia, przy czym osoba, która w danym roku kończy tyle lat, może skorzystać z Programu do końca roku kalendarzowego. W przypadku małżeństw tylko jeden ze współmałżonków musi spełniać ten warunek. Program dotyczy lokali nowo wybudowanych lub domów jednorodzinnych z rynku pierwotnego, nabytych od developera albo spółdzielni mieszkaniowej. Wysokość wsparcia odnosi się do wartości danego mieszkania i wynosi kolejno 10% dla singli i bezdzietnych małżeństw; małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na 15% wsparcie, natomiast jeśli osobie korzystającej z Programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, może ubiegać się o kolejne 5% dopłaty. Limit powierzchni nieruchomości w przypadku lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci), a w przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m². Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Więcej informacji na temat programu na stronie http://www.rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych

mieszkanie dla mlodych wide
Back to Top